Jesus said to him: I am the way, the truth, and the life: no man comes to God except through me.

I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.
Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.
For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.

Translate

Total de visualizações de página

quarta-feira, 22 de janeiro de 2014

Лука 7 1 А когато той свърши всичките му думи в публиката на народа, Той влезе в Капернаум .


2 И слугата определен стотник , който беше скъп нему , е бил болен , и е готов да умре.3 И когато той чу за Исус , той изпрати при него старейшини на юдеите , той се молеше , че той щеше да дойде и да изцели слугата му .4 И когато те дойдоха при Исус , те Го молеха , като казваха , че той е достоен за които той трябва да направи това:5 Защото той обича нашия народ, и той ни е построил синагогата .6 Тогава Исус отиде с тях . И когато той беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати приятелите му , казвайки : Господи , не неприятности себе си , защото аз не съм достоен да влезеш под стряхата ми;7 Затова нито счетох себе си достоен да дойда при тебе , но казват, с една дума, и слугата ми ще оздравее .8 Защото и аз съм човек, избран под власт, и имам подчинени на мен войници , а аз казвам едно : Иди, и той отива ; и на друг: Дойди , и той идва ; и на слугата си: Направи това , и той го върши .9 Когато Исус чу това , почуди се към него и му се обърна и каза на хората, които го последваха , аз ви казвам , аз не съм намерил толкова голяма вяра , не, не , в Израел.10 А ония, които бяха изпратени , се върнаха в къщата , намери цяло слуга , че е бил болен.11 И стана така, че в деня след това, че той отиде в един град, наречен Наин ; и мнозина от учениците Му се върнаха при него , и много народ .12 И когато се приближи до градската порта , ето, имаше мъртвец , едничък син на майка си , която беше и вдовица ; и много хора на града беше с нея.13 И Господ, като я видя , смили се за нея и рече на нея, не плачи .14 И той дойде и се допря до носилото; а носачите се спряха . И той каза : Момче , казвам ти , стани .15 И той , че е мъртъв седна, и започна да говори . И той го даде на майка му.16 И страх обзе всички и славеха Бога, казвайки : Велик пророк се издигна между нас ; и , че Бог посети своя народ.17 И този слух за Него по цяла Юдея и по цялата околност около .18 И учениците на Йоан го показах на всички тези неща.19 И Иоан повика двама от учениците си да ги изпрати при Исус , казвайки : Ти ли си този, който трябва да дойде ? или друг да очакваме ?20 Когато мъжете дойдоха при Него , рекоха: Иоан Кръстител , Който ни прати при тебе да кажат : Ти ли си този, който трябва да дойде ? или друг да очакваме ?21 И в същия час Той изцели мнозина от болести и язви и язви , и зли духове , и на мнозина слепи даде поглед.22 Тогава Исус в отговор им рече : Идете и разкажете на Йоан това , което видяхте и чух , как , че слепи проглеждат , куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват , мъртви възкръсват , на бедните се проповядва благовестието .23 И блажен е оня, който не може да се обиди в мен .24 А когато си отидоха пратениците на Йоан , той почна да говори на народа за Иоана: какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли от вятър разлюлявана ?25 Но какво излязохте да видите? Един мъж , облечен в меки дрехи ? Ето, тия, които са великолепно облечените и живеят деликатно , са в царските дворци .26 Но какво излязохте да видите? А пророк ? Да , казвам ви, и повече от пророк .27 Това е онзи, за когото е писано : Ето , Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ти пред Тебе.28 Защото казвам ви , Сред тези, които са родени от жени, не е по-голям пророк от Йоан Кръстител , а който е на последно място в Божието царство е по -голям от него .29 И всичките люде, които го чуха , и бирниците , признаха Божията правда , да се кръстите с кръщението на Йоан.30 А фарисеите и адвокати отхвърлиха Божията воля за себе си , не се кръсти от него .31 И Господ каза : На какво тогава да уподобя човеците от това поколение? и с това, което са те харесва?32 Те приличат на деца, които седят на пазара , които викат едно на друго , казвайки : Свирихме ви, и не играхте ; можем да скърбите за вас, а вие не плакахте .33 Защото Иоан Кръстител дойде, който нито хляб яде, нито вино пие , и казвате: Бяс има .34 Човешкият Син ще се яде и пие , и казвате : Ето човек лаком и винопиец , приятел на бирниците и на грешниците !35 Но пак, мъдростта се оправдава от всичките си деца .36 И един от фарисеите го желае , че той ще яде с него . И той влезе в къщата на фарисея и седна на трапезата .37 И , ето, една жена от града , която беше грешница , като разбра, че Исус седеше на трапезата в къщата на фарисея , донесе алабастър кутия с мехлем ,38 И стоеше в краката му зад него и плачеха , и започна да мие краката му със сълзи , и не ги изтрива с косата си , и целуна краката му , и ги помаза с мирото.39 А когато фарисеят, който му заповяда да го видя , той говореше в себе си , казвайки: Този човек, ако беше пророк , щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до Него, защото тя е грешница .40 А Исус в отговор му рече: Симоне, имам нещо да ти казвам . И той казва : Учителю, кажете.41 Имаше един кредитор, който имаше двама длъжника : на един дължеше петстотин динария , а другият петдесет .42 И когато те нямаше какво да му платят, той прости и на двамата . Кажи ми, следователно , кой от тях ще го обикне повече ?43 А Симон в отговор каза: Аз предполагам , че той, на когото е простил повечето . И рече му : Ти право съдени.44 И като се обърна към жената , каза на Симон : Виждаш ли тази жена ? Влязох в къщата ти , ти ми даде вода за краката ми , а тя обля краката ми със сълзи , и ги изтри с косата си .45 Ти ми не даде целувка , но тази жена , тъй като съм влязъл в който няма престанала да целува краката ми .46 Главата ми Ти с масло не помаза : но тази жена помаза краката ми с миро .47 Затова ти казвам : Прощават си, които са много, са простени , защото тя обичаше много , но на когото малко се прощава, той обича малкото .48 И рече си , прощават ти се греховете .49 А ония, които седяха с Него на трапезата , започнаха да казват помежду си: Кой е този, който прощава грехове също ?50 А той рече на жената: Твоята вяра те изцели ; иди си с мир .
Желаещи да изтеглите Библията на вашия език кликнете върху тази връзка .
http://www.BibleGateway.com/Versions/
https://www.bible.com
http://ebible.org/
Червените - http://ebible.org/khm/
Или изтеглите Библията на английски:
http://www.baixaki.com.br/download/Bible-Seeker.htm


Споделете с приятелите си.

Luke 7 1 Τώρα, όταν είχε τελειώσει όλα τα λεγόμενά του στο ακροατήριο του λαού , μπήκε μέσα στην Καπερναούμ .


2 Και ο υπηρέτης ενός ορισμένες εκατόνταρχου , που ήταν αγαπητή σ 'αυτόν , ήταν άρρωστος , και είναι έτοιμος να πεθάνει .3 Και όταν άκουσε για τον Ιησού , έστειλε σ 'αυτόν τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων , εκλιπαρώντας τον ότι θα έρθει και να θεραπεύσει τον υπηρέτη του .4 Και όταν ήρθαν στον Ιησού, τον παρακαλούσαν αμέσως , λέγοντας ότι: ήταν άξιος για τους οποίους θα πρέπει να το κάνετε αυτό:5 Διότι αυτός αγαπάει το έθνος μας , και αυτός hath μας χτίσει μια συναγωγή .6 Τότε ο Ιησούς πήγε μαζί τους . Και όταν ήταν πλέον όχι μακριά από το σπίτι , ο εκατόνταρχος έστειλε τους φίλους σ 'αυτόν , λέγοντας προς αυτόν , Κύριε, το πρόβλημα δεν τον εαυτό σου : γιατί δεν είμαι άξιος ότι εσύ shouldest εισέλθει κάτω από τη στέγη μου :7 Γι ' ούτε σκέψη μου τον εαυτό μου άξιο να έρθω σε σένα : αλλά να πω μια λέξη , και ο δούλος μου θα θεραπευτεί .8 Για Επίσης, είμαι ένας άνθρωπος που τελεί υπό την εξουσία , έχοντας υπό μου στρατιώτες , και λέω ένα , Go , και αυτός πηγαίνει ? Και σε ένα άλλο , Έλα , και ερχεται ? Και στον υπηρέτη μου , κάνε αυτό, και αυτός κάμνει .9 Όταν ο Ιησούς άκουσε αυτά τα πράγματα , θαύμασε σε αυτόν , και τον έκανε περίπου , και είπε προς τους ανθρώπους που τον ακολούθησαν , σας λέγω , δεν έχω βρεθεί τόσο μεγάλη πίστη , όχι, όχι στο Ισραήλ .10 Και αυτοί που είχαν σταλεί , επιστρέφοντας στο σπίτι, βρέθηκε το σύνολο υπάλληλος που ήταν άρρωστος .11 Και ήρθε να περάσει την επόμενη ημέρα , ότι πήγε σε μια πόλη που ονομάζεται Nain ? Και πολλοί από τους μαθητές του, πήγε μαζί του , και πολύς κόσμος .12 Και όταν ήρθε σχεδόν στην πύλη της πόλης , ιδού , υπήρχε ένας νεκρός πραγματοποιηθεί , ο μόνος γιος της μητέρας του , και ήταν χήρα : και πολύ άνθρωποι της πόλης ήταν μαζί της .13 Και όταν ο Κύριος την είδε, είχε συμπόνια για αυτήν, και είπε προς αυτήν , μην κλαίτε .14 Και ήρθε και άγγιξε το φέρετρο : και ότι γέννησε τον σταματήσει. Και είπε , νεαρός άνδρας , σοι λέγω , Arise .15 Και αυτός που ήταν νεκρός ανασηκώθηκε και άρχισε να μιλάει . Και τον παρέδωσε στη μητέρα του .16 Και εκεί ήρθε το φόβο σε όλα : και δόξασαν τον Θεό, λέγοντας , ότι ένα μεγάλος προφήτης έχει ξεσηκωθεί ανάμεσά μας ? Και , Ότι ο Θεός επισκέφθηκε τον λαό του .17 Και αυτή η φήμη του τον πήγε πίσω σε όλη την Ιουδαία , και σε όλη τη γύρω περιοχή περίπου .18 Και οι μαθητές του Ιωάννη του ανήγγειλαν όλα αυτά τα πράγματα .19 Και ο John καλώντας σ 'αυτόν δύο από τους μαθητές του τους έστειλε στον Ιησού , λέγοντας: Εσύ είσαι αυτός που πρέπει να έρθει ; ή να ψάξουν για άλλη εμείς ;20 Όταν οι άνδρες είχαν έρθει σ 'αυτόν , όπως είπαν , Ιωάννη του Βαπτιστή εχων μας έστειλε σε σένα , λέγοντας: Εσύ είσαι αυτός που πρέπει να έρθει ; ή να ψάξουν για άλλη εμείς ;21 Και σε εκείνη την ίδια ώρα θεράπευσε πολλές από τις αδυναμίες και τις πληγές τους , και τα κακά πνεύματα ? Και εις πολλούς που ήταν τυφλοί έδωσε θέαμα.22 Τότε ο Ιησούς είπε προς αυτούς , πάει το δρόμο σας , και πείτε John ποια πράγματα εσείς έχετε δει και ακούσει ? Πώς η τυφλή δείτε , ο περίπατος λαμέ , οι λεπροί καθαρίζονται , ο κωφός ακούει , νεκροί εγείρονται , στους φτωχούς το ευαγγέλιο κηρύττεται .23 Και ευλογημένος είναι αυτός , όποιος δεν μπορεί να προσβληθεί σε μένα .24 Και όταν αναχώρησαν οι αγγελιοφόροι του Ιωάννη , άρχισε να μιλάει στον λαό σχετικά με τον John , τι εξηλθετε στην έρημο για να δείτε ; Ένα καλάμι να κλονίζεται με τον άνεμο ;25 Αλλά τι εξηλθετε για να δείτε ; Ένας άντρας ντυμένος στα μαλακά ιμάτια ; Ιδού , αυτοί που είναι θαυμάσια apparelled , και να ζήσουν ευγενικά , είναι στα δικαστήρια βασιλέων » .26 Αλλά τι εξηλθετε για να δείτε ; Ένας προφήτης ; Ναι , σας λέγω , και πολύ περισσότερο από προφήτη .27 Αυτή είναι αυτός , από τον οποίο είναι γραμμένο , Ιδού, εγώ αποστέλλω τον αγγελιοφόρο μου πριν από το πρόσωπό σου , το οποίο καταρτίζει δρόμο σου πριν από σένα .28 Για λέγω υμίν , Ανάμεσα σε αυτούς που γεννήθηκαν από γυναίκες δεν υπάρχει μεγαλύτερη προφήτης από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή : αλλά αυτός που είναι μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερη από ό, τι ο ίδιος .29 Και όλοι οι άνθρωποι που τον άκουσαν , και οι τελώνες , δικαιολογείται ο Θεός , να βαφτιστεί με το βάπτισμα του Ιωάννη .30 Αλλά οι Φαρισαίοι και οι δικηγόροι απέρριψαν την συμβουλή του Θεού ενάντια στον εαυτό τους , να μην βαφτιστεί από αυτόν .31 Και ο Κύριος είπε , εις το οποίο στη συνέχεια θα παρομοιάζω τους άνδρες αυτής της γενιάς ; και τι τους αρέσει ;32 Είναι σαν unto παιδιά που κάθονται στην αγορά , και καλώντας το ένα στο άλλο , και λέγοντας , έχουμε διοχετευθεί προς εσάς , και εσείς δεν έχουν χορέψει ? Έχουμε θρηνήσει για σας, και εσείς δεν έχουν έκλαψε .33 Για Ιωάννης ο Βαπτιστής ήρθε ούτε τρώει ψωμί , ούτε πίνουν κρασί ? Και λεγετε , Ο έχων ένα διάβολο .34 Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για φαγητό και ποτό ? Και λεγετε , Ιδού ένα λαίμαργος άνθρωπος , και οινοπότης , ένας φίλος του τελώνες και τους αμαρτωλούς !35 Αλλά η σοφία δικαιολογείται από όλα τα παιδιά της .36 Και ένας από τους Φαρισαίους τον επιθυμητό ότι θα φάει μαζί του . Και πήγε στο σπίτι του Φαρισαίου , και κάθησε στο τραπέζι .37 Και ξάφνου , μια γυναίκα στην πόλη, η οποία ήταν αμαρτωλός , όταν ήξερε ότι ο Ιησούς κάθισε στο κρέας στο σπίτι του Φαρισαίου , έφερε ένα αλάβαστρο της αλοιφής ,38 Και στάθηκε στα πόδια του, κλαίγοντας πίσω του , και άρχισε να πλένει τα πόδια του με δάκρυα , και έκανε σκουπίστε τα με τις τρίχες του κεφαλιού της , και φίλησε τα πόδια του , και έχρισε τους με την αλοιφή .39 Τώρα, όταν ο Φαρισαίος που τον είχε bidden το είδε , ελαλησε μέσα στον εαυτό του , λέγοντας: Αυτός ο άνθρωπος , αν ήταν προφήτης , θα γνώριζε ποιος και τι είδους γυναίκα είναι ότι εγγίζει αυτόν : γιατί είναι αμαρτωλός .40 Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν , Simon , έχω κάπως να πω σε σένα . Και λεγει , Master, λένε στο .41 Υπήρχε ένα συγκεκριμένο πιστωτή, ο οποίος είχε δύο οφειλέτες : ο ένας όφειλε πεντακόσιες πένες , και τα άλλα πενήντα .42 Και όταν δεν είχαν τίποτα να πληρώσει , αυτός τους δύο συγχώρησε ειλικρινά . Πες μου , ως εκ τούτου , ποια από αυτά θα τον αγαπήσει περισσότερο;43 Simon απάντησε και είπε , υποθέτω ότι , στον οποίο συγχώρησε περισσότερο. Και είπε προς αυτόν : Εσύ έκρινε σωστά .44 Και στράφηκε στη γυναίκα και είπε προς τον Σίμωνα , Seest εσύ αυτή τη γυναίκα ; Μπήκα μέσα στο σπίτι σου , εσύ μου έδωσες καθόλου νερό για τα πόδια μου : αλλά έβρεξε τα πόδια μου με τα δάκρυα , και σκούπισε τα με τις τρίχες του κεφαλιού της .45 Εσύ μου έδωσες κανένα φιλί : αλλά αυτή η γυναίκα από τη στιγμή που ήρθα στο hath δεν έπαψε να φιλήσει τα πόδια μου .46 Το κεφάλι μου με λάδι Εσύ ήσουν που δεν χρίσει : αλλά αυτή η γυναίκα hath έχρισε τα πόδια μου με την αλοιφή .47 Δια τουτο σοι λέγω , οι αμαρτίες της , οι οποίες είναι πολλές , συγχωρούνται ? Αγάπησε πολύ : αλλά για τους οποίους λίγα συγχωρείται , το ίδιο αγαπάει λίγο .48 Και είπε προς αυτήν , οι αμαρτίες σου συγχωρούνται .49 Και εκείνοι που κάθισαν στο κρέας με τον άρχισαν να λένε μέσα τους , Ποιος είναι αυτός που συγχωρεί τις αμαρτίες επίσης ;50 Και είπε στη γυναίκα , η πίστη σου σε έσωσε ? Πάει στην ειρήνη .
Θέλοντας να κατεβάσετε την Αγία Γραφή στη γλώσσα σας κάντε κλικ σε αυτό το σύνδεσμο .
http://www.BibleGateway.com/Versions/
https://www.bible.com
http://ebible.org/
Χμερ - http://ebible.org/khm/
Ή κατεβάστε τη Βίβλο στα αγγλικά :
http://www.baixaki.com.br/download/Bible-Seeker.htm


Μοιραστείτε με τους φίλους σας .

люк 7 1 Калі Ён скончыў усе словы Свае ў аўдыторыі людзей , дык увайшоў у Капернаум.


2 і раб аднаго сотніка , якім ён даражыў , быў хворы , і гатовы памерці.3 І калі ён пачуў пра Ісуса , ён паслаў да Яго юдэйскіх старэйшын прасіць Яго , каб прыйшоў ацаліць слугу ягонага .4 І яны , прыйшоўшы да Ісуса , прасілі Яго моцна , кажучы : ён варты , для якіх ён павінен зрабіць гэта :5 Бо ён любіць народ наш і Ён загадаў пабудаваў нам сінагогу .6 Ісус пайшоў зь імі. І калі ён ужо быў далёка ад дома , сотнік прыслаў да Яго сяброў , сказаўшы Яму : Госпадзе , ня турбуйся , бо я ня варты , каб Ты ўвайшоў пад мой дах ,7 Таму не палічыў я сам вартым прыйсьці да Цябе ; але скажы слова , і мой слуга будзе ацалёны .8 бо я і падуладны чалавек , маючы на ​​падначаленні воінаў , і я кажу аднаму : ідзі , і ідзе ; і другому: прыйдзі , і прыходзіць ; і слузе майму: зрабі тое , і робіць гэта .9 Калі Ісус пачуў гэта , ён зьдзівіўся яму і ператварыў яго аб , і сказаў народу , што ішлі за ім , кажу вам , я не знайшоў Я такое веры , не, не ў Ізраілі.10 І Пасланцы, вярнуўшыся ў дом , знайшлі слугу , што быў хворы.11 І было так , на наступны дзень пасля , што ён пайшоў у горад, які называўся Наін, і многія з вучняў Яго пайшлі з ім , і шмат народа.12 Калі ж Ён наблізіўся да гарадской брамы , вось , быў выносілі памерлага , адзінага сына ў маці , а яна была ўдава ; і шмат народа з горада быў з ёй.13 І калі Гасподзь убачыў яе , ён злітаваўся над ёю і сказаў ёй : ня плач .14 І , падышоўшы , дакрануўся да мараў : і тое , толькі з ім стаяў яшчэ . І ён сказаў : Малады чалавек , я кажу табе , устань .15 І той , хто быў мёртвы падняўшыся , сеў і пачаў гаварыць . І ён аддаў яго маці.16 І ўсіх апанаваў страх на ўсіх , і славілі Бога , кажучы: вялікі прарок паўстаў сярод нас , і Бог наведаў народ Свой .17 Такое меркаванне пра Яго разышлася па ўсёй Юдэі і па ўсім навакольлі ст.18 І абвясьцілі Яну вучні яго пра ўсё тое.19 Ян, паклікаўшы яго двух вучняў сваіх , паслаў да Ісуса , кажучы : ці Той Ты , Які павінен прыйсьці ? ці чакаць нам другога?20 Калі мужчыны прыйшлі да Яго , сказалі : Ян Хрысьціцель паслаў нас да Цябе спытацца: ці Той Ты, Які павінен прыйсьці ? ці чакаць нам другога?21 І ў той жа час Ён многіх ацаліў ад хваробаў і немачаў і ад злых духаў , і да многім сьляпым даў зрок .22 Тады Ісус сказаў ім у адказ : ідзеце , скажэце Яну , што вы бачылі і чулі: сьляпыя робяцца відушчымі , кульгавыя ходзяць , пракажоныя ачышчаюцца , глухія чуюць , мёртвыя ўваскрасаюць і ўбогім прапаведуецца Евангелле .23 і дабрашчасны , хто не спакусіцца празь Мяне .24 І калі ж , дасланых Янам сышлі , Ісус пачаў гаварыць народу пра Яна: што глядзець хадзілі вы ў пустыню глядзець ? Кій , ветрам ?25 Але што ж вы хадзілі глядзець ? Ці не чалавека, апранутага ў мяккія адзення? Вось , толькі тыя , якія пышна apparelled , і жыць далікатна , яны пры дварах царскіх .26 Што ж глядзець хадзілі вы глядзець ? Прарок ? Так , кажу вам , і значна больш, чым прарок .27 Гэта той, пра якога напісана: вось , Я пасылаю анёла Майго перад абліччам Тваім , які падрыхтуе шлях Твой перад Табою .28 Бо , кажу вам: сярод народжаных жанчынамі няма ніводнага прарока большага за Яна Хрысціцеля ; але ён меншы ў Царстве Божым большы за яго.29 І ўвесь народ , які слухаў, і мытнікі ўзьнесьлі Богу славу, ахрысьціўшыся хрышчэньнем ад Яна .30 а фарысэі і законьнікі адверглі волю Божую пра сябе , ня хрысьціўшыся ў яго .31 І сказаў Гасподзь: чаму то кім параўнаю людзей роду гэтага ? і да каго яны падобныя ?32 Яны падобныя да дзяцей , якія сядзяць на рынку , клічуць адно аднаго і кажуць: мы гралі вам на жалейцы, а вы не скакалі; мы сьпявалі вам песьні журботныя, а вы не плакалі .33 Бо прыйшоў Ян Хрысьціцель, ні хлеба не есць , ні п'е віно , а вы кажаце : у ім дэман .34 Прыйшоў Сын Чалавечы , есьць і п'е ; і кажаце : вось пражэрлівы чалавек , і п'яніца , прыяцель мытнікаў і грэшнікаў !35 І апраўдана мудрасьць усімі дзецьмі яе.36 І адзін з фарысэяў прасіў Яго паесьці зь ім. І , увайшоўшы ў дом фарысэя , і узьлёг .37 І вось , жанчына з таго горада , якая была грэшніца , даведаўшыся , што Ён узьляжыць у доме ў фарысэя , прынесла алебастравая скрынку мазі ,38 І стаяў ззаду каля ног Ягоных і плачучы , пачала абліваць ногі Ягоныя сьлязьмі і абціраць валасамі галавы сваёй , і цалавала ногі Яму, і мазала мірам .39 Калі фарысэй, які запрасіў яго ўбачыў , ён сказаў сам сабе , кажучы : гэты чалавек , калі б Ён быў прарок , дык ведаў бы , хто і якая жанчына дакранаецца да іх , бо яна грэшніца.40 Ісус сказаў яму ў адказ: Сымон ! Я маю нешта сказаць табе . І кажа: скажы , Настаўнік на .41 Быў аднаго пазычальніка было два даўжнікі: адзін вінен быў пяцьсот дынараў , а другі пяцьдзясят .42 І як што яны ня мелі чым заплаціць , ён дараваў абодвум. Скажы , каторы зь іх болей палюбіць яго ?43 Сымон адказаў: думаю , той , каму больш даравана . І сказаў яму: правільна ты разважыў.44 І , звярнуўшыся да жанчыны , сказаў Сымону : ці бачыш ты гэтую жанчыну? Я прыйшоў у дом твой , і ты не даў Мне вады Мне на ногі , а яна абліла Мне ногі сьлязьмі і абціраць валасамі галавы сваёй .45 ты ня цалаваньня Мне ня даў , а яна , з тых часоў , як Я прыйшоў , не перастае цалаваць Мне ногі .46 Ты галавы Мне алеем не памазаў , а яна памазаў мае ногі маззю.47 Таму кажу табе грахі яе , якія многія , дараваныя , бо яна палюбіла многа: а каму мала даруецца , той мала любіць .48 І ён сказаў ёй: даруюцца табе грахі .49 І тых, што ўзьляжалі зь Ім, пачалі гаварыць самі сабе : хто гэта , што і грахі даруе?50 І сказаў зьмей жанчыне : вера твая выратавала цябе , ідзі зь мірам.
Жадаючы спампаваць Біблію на Вашым мове націсніце на гэтую спасылку.
http://www.BibleGateway.com/Versions/
https://www.bible.com
http://ebible.org/
KHMER - http://ebible.org/khm/
Або спампаваць Біблію на англійскай мове:
http://www.baixaki.com.br/download/Bible-Seeker.htm


Падзяліся з сябрамі.

Luke 7 1 Sada kada je završio sve svoje izreke u publici ljudi , on je ušao u Kafarnaum .


2 I sluga određeni centurion je , koji je bio dragi k njemu , bio je bolestan , i spreman da umre .3 I kad je čuo za Isusa , on je poslao k njemu starješine Jevreja , preklinjući ga da će doći i ozdravi sluga .4 A kad su došli do Isusa , oni su ga besought odmah , rekavši da je on bio dostojan za koje je trebao učiniti :5 Jer on voli naš narod , i on je doista izgrađena nam sinagogu .6 Zatim Isus ode s njima . A kad je bio sada nije daleko od kuće , satnik poslao prijateljima da ga , govoreći mu: Gospode , problema ne sebe : jer ja nisam dostojan da si shouldest ući pod mojim krovom :7 Zato ne misli sam sebi dostojan da dođem k tebi : ali kažu u riječ , i moj sluga će ozdraviti .8 Jer ja također sam čovjek postavljen u nadležnosti , imaju ispod mene vojnika , a ja kažem jednu , Idi , i otide i na drugu , Dođi , a on dolazi i da moj sluga , to uradili, a on čini ga .9 Kada je Isus čuo te stvari , čudio na njega , i okrenuo ga oko , i reče ljudima koji su ga pratili , kažem vam , nisam našao tako veliku vjeru , ne, ne u Izraelu .10 A oni koji su išli , vraćajući se kući , našao sluga cijeli koji je bio bolestan .11 A to je da prođe dan nakon , da je otišao u grad zove Nain , a mnogi od njegovih učenika je s njim , i mnogo ljudi .12 Sada kada je došao gotovo do kapije grada , gle , bio je mrtav čovjek obavlja , jedini sin svoje majke , a ona je bila udovica : i mnogo ljudi u gradu je bio s njom .13 A kada ju je Gospod vidio , imao je suosjećanje na nju , i reče joj , Plači ne .14 I on je došao i dodirnuo Bier : i oni koji rodi mu je stalo . A on je rekao , Mladiću , kažem ti , Arise .15 A onaj koji je mrtav uspravi , i počeo govoriti . A on ga je dostavljena majci .16 I dođe strah na sve : i proslavio Boga , govoreći , to je veliki prorok je porastao do među nama , i , da je Bog pohodit svoj ​​narod .17 I to glasine o njemu otišao dalje u svim Judeji , i kroz sve regije uokolo .18 A učenici John ga shewed svih ovih stvari .19 I John zove k njemu dva od njegovih učenika poslati ih na Isusa , govoreći: Jesi li ti onaj koji treba doći ? ili izgledaju smo još ?20 Kad su muškarci dolaze k njemu , rekoše , John Baptist Hath nas je poslao k tebi , govoreći , Art ti je to trebalo doći ? ili izgledaju smo još ?21 I u tom istom satu je izliječiti mnoge svoje slabosti i zla , i zlih duhova i do mnogih koji su bili slijepi dao prizor .22 Tada Isus telefonskoj im reče , Idi svoj ​​put , i reci John Koje stvari ste vidjeli i čuli , kako da slijepi vide , hromi hode , gubavi se čiste , gluhi čuju , mrtvi ustaju , siromašnima evanđelje je propovijedao .23 A blagoslovljen je on , tko se ne sablazni u meni .24 A kad su otišli glasnici John , počeo je da govori narodu u vezi John , Što je ste se u pustinji da vidite ? Trsku vetar ?25 Ali ono što je vi se za vidjeti ? Muškarac odjeven u mekom haljine ? Gle , oni koji su gorgeously apparelled , i žive delikatno , u sudovima kraljeva ' .26 Ali ono što je vi se za vidjeti ? A prorok ? Da, kažem vam , i mnogo više od proroka .27 To je on , od kojih je pisano : Evo , šaljem glasnika svoga pred licem , koja će pripremiti tvoj put pred tobom .28 Za kažem vam , Među onima koji su rođeni od žene ne postoji veći prorok od Ivana Krstitelja : ali to je najmanje u kraljevstvu Bog je veći od njega .29 I svi ljudi koji ga čuli , i carinici , opravdano je Bog , koji je krstio sa Ivanovo krštenje .30 Ali, farizeji i pravnici odbacili zastupnik Boga protiv sebe , što nije kršten od njega .31 I Gospod je rekao , Whereunto onda ću liken ljudi ove generacije ? i da ono što su im se sviđa ?32 Oni su nalik djeci sjedi na tržištu , i zove jedna na drugu , i govoreći , smo piped vam , a vi niste igrali , mi smo tugovali za vas, a vi se ne zaplaka .33 Za Ivana Krstitelja došao ni jesti kruh , niti pio vino , a vi kažete , On doista đavo .34 Sin Čovječji je došao jelo i piće , a vi kažete , Evo je proždrljiv čovjeka , i pijanice , prijatelj carinici i grešnici !35 Ali mudrost je opravdano sve njene djece .36 A jedan od farizeja željenog mu da će jesti s njim . A on je otišao u farisej kuću , i sjeo na meso .37 I , gle , žena u gradu , koji je grešnik , kada je znao da je Isus sedeo na meso u farisej kući , donio alabastera kutiju masti ,38 i iznosi noge iza njega plačući , i počeo je da pere noge suzama , i učinio ih obrišite s vlasi na glavi , i poljubio noge , i pomazao ih sa mast .39 Sada kada je farisej koja ga je zabranjena ga vidio , on je govorio u sebi , govoreći: Ovaj čovjek , da je bio prorok , bi znao ko je i šta načinu žene to je da ga dotakne : jer ona je grešnik .40 A Isus telefonskoj reče mu , Simon , moram nešto reći tebi . I on govori , Master , kažu u .41 Bilo je određeni povjerilac koji je imao dva dužnika : onaj duguje pet stotina penija , a drugi pedeset .42 A kad su imali ništa platiti , on iskreno ih oboje oprostio . Reci mi dakle , koji od njih će ga najviše volim ?43 Simon je odgovorio i rekao , pretpostavljam da je on , u kojima je najviše oprostio . A on mu reče , jer si s pravom suditi .44 I on se okrenuo prema ženi , i reče Simon , Jesi li vidio ovu ženu ? Ušao sam u tvoje kuće , ti me gavest nema vode za noge : ali ona doista oprala noge suzama i obrisala ih dlake na glavi .45 Ti me gavest ne kiss: , ali ova žena od kada sam došao u Hath nije prestala poljubiti noge .46 Moja glava s uljem uèinio si ne pomaži : ali ova žena doista pomazani moje noge mast .47 Zato kažem ti , svoje grijehe , koji su mnogi , oprošteno , jer voli puno : ali kome malo je oprošteno , isto loveth malo .48 I reče joj , Thy grijesi su oprošteni .49. I oni koji seo za meso s njim počela je reći u sebi , ko je to da oprašta grijehe i ?50 I on je rekao da se ženi , Tvoje vjere doista spasio te idite u miru .
U želji za preuzimanje Biblije na hrvatskom jeziku kliknite na ovaj link .
http://www.BibleGateway.com/Versions/
https://www.bible.com
http://ebible.org/
Khmer - http://ebible.org/khm/
Ili preuzeti Biblija na engleskom jeziku :
http://www.baixaki.com.br/download/Bible-Seeker.htm


Podijeli sa svojim prijateljima .

ल्यूक 7 वह लोगों के दर्शकों में अपनी सारी बातें समाप्त हो गया था जब 1 अब, वह कफरनहूम में प्रवेश किया. उसे पर्यत प्रिय था , जो

2 और एक निश्चित सूबेदार नौकर , बीमार , और मरने के लिए तैयार था .वह यीशु के बारे में सुना जब 3 और, उन्होंने कहा कि वह आने और उसके नौकर चंगा होगा कि उसे आनत , उसे पर्यत यहूदियों के पुरनियों भेजा .वे यीशु के पास आकर जब 4 और, वे जिनके लिए वह यह करना चाहिए कि वह योग्य था , कह रही है , उसे तुरंत besought :5 के लिए वह हमारे राष्ट्र loveth , और वह हमें एक आराधनालय बनाया हाथ.6 तब यीशु ने उनके साथ चला गया . मैं तू मेरी छत के नीचे दर्ज shouldest कि योग्य नहीं हूं : वह अब दूर नहीं घर से गया था और जब सूबेदार भगवान , परेशानी नहीं ख़ुद उसे पर्यत कह , उसे करने के लिए दोस्तों भेजा :7 मैं अपने आप को तुझ से आने के लिए योग्य न तो सोचा था कि किस : लेकिन एक शब्द में कहना है , और मेरे दास चंगा किया जाएगा .8 मैं भी मुझे सैनिकों के तहत होने , अधिकार के तहत सेट एक आदमी हूँ , और मैं एक जायें कहता हूं , और वह goeth के लिए, और किसी अन्य के लिए , आओ , और वह cometh , और मेरे दास को , यह मत करो , और वह यह doeth .यीशु ने इन बातों को सुनकर 9 , वह उस पर marveled , और उसके बारे में बदल गया, और उसके पीछे हो कि लोगों से कहा, मैं तुम से कहता हूं , ने कहा कि मैं नहीं, नहीं इसराइल में , इतना महान विश्वास नहीं मिला है.भेजा गया है कि 10 और वे घर लौटने के लिए बीमार हो गया था कि नौकर पूरे पाया .11 और वह नैन नामक शहर में चला गया , बाद दिन पारित करने के लिए आया था, और उसके चेलों में से कई उसके साथ चला गया , और बहुत से लोगों को .वह शहर के फाटक के समीप आया जब 12 अब, देखो, केवल उनकी मां का बेटा है, और वह विधवा थी , बाहर किए गए एक मरे हुए आदमी था : और शहर के बहुत से लोग उसके साथ था .भगवान उसे देखा था जब 13 और , वह उस पर दया की थी , और उसे पर्यत ने कहा , नहीं रो .14 और वह आया और अर्थी को छुआ : और वे कहते हैं कि उसे अभी भी खड़ा था, नंगे . और वह छोटा आदमी , मैं उठो , तुमको कहता हूं , ने कहा .मर गया था कि 15 और वह उठ बैठा , और बोलने लगा . और वह अपनी मां के लिए उसे छुड़ाया .भगवान अपने लोगों का दौरा किया कि हाथ , और , और वे एक महान नबी हमारे बीच बढ़ी है कि, कह रही है , भगवान की महिमा : 16 और वहाँ सब पर एक भय आया .उसके बारे में 17 और इस अफवाह सारे यहूदिया भर आगे चला गया है, और लगभग सभी क्षेत्र दौर के दौरान .जॉन के 18 और चेलों इन सब बातों से उसे shewed .19 और जॉन उसे अपने चेलों के दो पर्यत बुला वह आना चाहिए कि तू , कला , कह रही है कि यीशु के लिए उन्हें भेजा है? या किसी अन्य के लिए हम देखते हैं ?पुरुषों उसे कहता आ गया जब 20 , उन्होंने कहा , जॉन बैपटिस्ट उस ने आना चाहिए कि तू कह, कला , तुझ हमें भेजा है? या किसी अन्य के लिए हम देखते हैं ?21 और कहा कि एक ही घंटे में वह उनके निर्बलताओं और विपत्तियों के कई , और बुरी आत्माओं का इलाज है, और अंधे थे कि कई पर्यत वह दृष्टि दे दी है .22 तब यीशु ने जवाब दे ने कहा कि उन्हें पर्यत , अपने रास्ते जाओ , और तु देखा और सुना है क्या बातें जॉन बताओ, कैसे अंधा देखना है कि , लंगड़ा चलना, कोढ़ी गरीबों को , बहरा सुन, मृत उठा रहे हैं , शुद्ध कर रहे हैं सुसमाचार प्रचार किया है .23 और धन्य वह है , जो भी मुझ में नाराज नहीं किया जाएगा .24 और जॉन के दूतों दिवंगत गया है, वह देखने के लिए जंगल में तु बाहर चला गया क्या जॉन के विषय में लोगों को , पर्यत बात करना शुरू किया ? एक ईख हवा के साथ हिलाकर रख दिया ?25 लेकिन क्या देखने के लिए तु बाहर चला गया ? एक आदमी मुलायम पोशाक में पहने ? वे शान से apparelled जो कर रहे हैं , निहारना , और नाजुक रहते हैं , 'किंग्स अदालतों में हैं .26 लेकिन क्या देखने के लिए तु बाहर चला गया ? एक नबी ? हाँ , मैं तुम से कहता हूं , और एक पैगंबर की तुलना में बहुत अधिक है.27 यह तुमको पहले तेरा रास्ता तैयार करेगा , जो निहारना, मैं तेरा चेहरा से पहले अपने दूत भेजने के लिए, जैसा लिखा है , जिनमें से वह है .लेकिन परमेश्वर के राज्य में कम से कम है कि वह वह अधिक से अधिक है : 28 मैं महिलाओं के पैदा होते हैं कि लोगों में जॉन की तुलना में एक अधिक से अधिक नबी बैपटिस्ट वहाँ नहीं है , तुम से कहता हूं लिए .29 और सब उसे सुना है कि लोगों को , और publicans , जॉन का बपतिस्मा के साथ बपतिस्मा किया जा रहा है भगवान , उचित.30 पर फरीसियों और वकीलों उसके बारे में बपतिस्मा नहीं किया जा रहा है , खुद के खिलाफ भगवान के वकील को अस्वीकार कर दिया .31 और प्रभु जिस के लिये तो मैं इस पीढ़ी के पुरुषों की तुलना करना होगा , कहा ? और वे क्या पसंद कर रहे हैं ?32 वे बाजार में बैठे , और एक दूसरे के लिए बुला रही है, और हम तुमसे कहता पहुंचाया है , कह रही है बच्चों के इधार की तरह हैं , और तु नृत्य नहीं किया है , हम आप के लिए विलाप करने लगे है , और तु रोया नहीं है .जॉन बैपटिस्ट के लिए 33 न तो रोटी खाने और न ही शराब पीने आया था, और तु कहते हैं, वह एक शैतान हाथ.34 हे मनुष्य के सन्तान खाने और पीने आ रहा है , और तु कहते हैं, एक भक्षक आदमी , और एक winebibber , publicans और पापियों का एक दोस्त निहारना!35 लेकिन ज्ञान उसके सारे बच्चों की जायज़ है .36 और फरीसियों में से एक वह उसके साथ खाना होगा कि उसे वांछित . और वह फरीसी के घर में चला गया , और मांस के लिए बैठ गए.37 और, वह यीशु फरीसी के घर में मांस पर बैठे थे कि पता था कि जब देखो, एक पापी था जो शहर में एक औरत , , , मरहम की एक सिलखड़ी बॉक्स लाया ,38 और उसे रो पीछे अपने पैरों पर खड़ा था , और आँसू के साथ अपने पैर धोने के लिए शुरू किया , और उसके सिर के बाल के साथ उन्हें मिटा किया था , और उसके पैरों को चूमा , और मरहम के साथ उन्हें अभिषेक .उसे bidden था जो फरीसी यह देखा जब 39 अब, वह एक नबी थे, यह कौन है और औरत की किस तरह पता होता है , यह आदमी कह , खुद के भीतर spake कि उसे छूए : वह एक पापी है .40 और यीशु ने जवाब दे उसे पर्यत , साइमन , मैं तुझ से कहने के लिए कुछ हद तक ज्यादा है. और वह , मास्टर वाणी , पर कहते हैं .41 वहाँ दो देनदार था जो एक निश्चित लेनदार था : पांच सौ पेंस बकाया एक , और अन्य पचास .42 और वे भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं था , जब वह स्पष्ट रूप से उन दोनों को माफ कर दिया . उनमें से जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे , इसलिए मुझे बताओ ?43 साइमन मैं वह , जिसे वह सबसे माफ कर दिया कि लगता है , के जवाब दिए और कहा . और वह तू ठीक ही न्याय , उसे पर्यत ने कहा .44 और वह औरत में बदल गया है, और इस औरत तू साइमन , Seest पर्यत ने कहा ? मैं तेरा घर में प्रवेश किया , तू मुझे मेरे पैर के लिए पानी नहीं gavest : लेकिन वह आँसू के साथ मेरे पैर धोए हाथ, और उसके सिर के बाल के साथ उन्हें मिटा दिया है.मैं हाथ मेरे पैरों को चूमने के लिए नहीं रह में आया समय के बाद से , लेकिन इस महिला: 45 तू मुझे कोई चुंबन gavest .46 तेल के साथ मेरे सिर तू अभिषेक नहीं भूतकाल : लेकिन इस महिला मरहम के साथ मेरे पैर अभिषेक हाथ.मैं तुमको कहता हूं किस 47, कई हैं जो उसके पापों , माफ कर रहे हैं , वह बहुत प्यार के लिए : छोटे , एक ही Loveth थोड़ा माफ कर रही है , लेकिन किसके लिए .वह उसे पर्यत ने कहा, 48 और, तेरे पाप क्षमा हुए .उसके साथ मांस पर बैठ गया है कि 49 और वे भी पापों forgiveth कि यह कौन है , स्वयं के भीतर कहने लगा ?50 और वह महिला से कहा , तेरा विश्वास तुमको बचाया हाथ, शांति में जाना .
अपनी भाषा में बाइबल को डाउनलोड करने के लिए चाहते हैं इस लिंक पर क्लिक करें .
http://www.BibleGateway.com/Versions/
https://www.bible.com
http://ebible.org/
खमेर - http://ebible.org/khm/
या अंग्रेजी में बाइबिल डाउनलोड :
http://www.baixaki.com.br/download/Bible-Seeker.htm


अपने दोस्तों के साथ साझा करें.

ลูกา 7 1 ตอนนี้เมื่อ เขาได้ จบลงด้วย คำพูด ของเขาทั้งหมด ใน กลุ่ม ของคนที่เขา เข้าสู่ Capernaum


2 และ คนรับใช้ ร้อยคนหนึ่ง ซึ่งเป็น ที่รัก แก่เขา กำลังป่วย และ พร้อมที่จะตาย3 และ เมื่อเขาได้ยินเสียง ของ พระเยซูจึง ตรัสกับเขาว่า พวกผู้ใหญ่ของ พวกยิวให้ไป อ้อนวอนเชิญพระองค์ เสด็จมารักษา ผู้รับใช้ของพระองค์4 และเมื่อพวกเขา มาถึงพระเยซู จึงทูลเชิญพระองค์ ทันที กล่าวว่า เขาเป็นคน ที่คุ้มค่าสำหรับ ผู้ที่เขา ควรทำเช่นนี้ :5 เพราะว่าท่านรักชนชาติ ของเราและ พระองค์ได้ทรง สร้าง ธรรมศาลาให้เรา6 พระเยซู ไปกับพวกเขา และเมื่อ ตอนนี้เขาก็ อยู่ไม่ไกลจาก บ้าน นายร้อยได้ ส่ง เพื่อน เขา บอก แก่เขาว่า พระเจ้า ไม่เดือดร้อน ท่านเอง เพราะเรา ไม่สมควร ที่เจ้าจะ เข้ามา อยู่ภายใต้ หลังคา ของฉัน:7 เพราะฉะนั้น คิดว่า ตัวเอง ไม่ สมควรจะ มาหาท่าน แต่ พูด ใน คำและ ผู้รับใช้ของเรา จะ ได้รับการเยียวยา8 เพราะเรา ยัง เป็นคน ที่ตั้ง อยู่ภายใต้อำนาจที่มี อยู่ภายใต้ ทหารที่ ฉันและฉัน บอก แก่คนนี้ ไป และเขา ก็ และ ไปยังอีก มา และเขา มา และ คนใช้ของข้า ทำเช่นนี้ และ เขาได้ทำ มัน .9 เมื่อ พระเยซูทรงได้ยิน สิ่งเหล่านี้ เขา ก็ประหลาดใจ ที่เขาและ หัน เขาเกี่ยวกับ และตรัสกับ ประชาชนที่ตาม เขาฉัน บอกท่านทั้งหลายว่า ผมยังไม่ได้ พบความเชื่อ ที่ดี เพื่อให้ ไม่ ไม่ได้อยู่ใน อิสราเอล10 และ พวกเขา ที่ถูกส่ง กลับไปถึงบ้าน ก็ได้เห็น ผู้รับใช้นั้นหาย ป่วย11 และ ต่อมา วันรุ่งขึ้นหลังจากที่ เขา เข้าไปในเมือง ที่เรียกว่า เนนและ สาวกของพระองค์หลาย ไปกับเขา และผู้คน มาก12 ตอนนี้ เมื่อเขามา ใกล้ประตู เมืองนั้นดูเถิด มีชายคน หามศพ มาเป็นบุตรชาย คนเดียวของแม่ ของเขา และเธอ ก็เป็นหญิงม่าย และประชาชน ส่วนใหญ่ของ เมืองที่อยู่กับเธอ13 และ เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง ทอดพระเนตรเห็นเขาจึง มี ความเห็นอกเห็นใจ ที่ เธอและ พูดกับ เธอ ไม่ได้ ร้องไห้14 และ เขามา และ สัมผัส ศพและผู้ที่ คลอดบุตรให้เขา ยังคงยืนนิ่ง และเขากล่าวว่า คน หนุ่มสาวที่ ผม พูดกับเจ้าว่า จงลุกขึ้น15 และ ที่ตายนั้นก็ ลุกขึ้นนั่ง และเริ่มที่จะ พูด และ ท่านก็มอบให้ แม่ของเขา16 และมี มา ความกลัว และเขาสรรเสริญ พระเจ้าว่า ท่านศาสดาพยากรณ์ผู้ ยิ่งใหญ่ได้เกิด ขึ้น ในหมู่พวกเรา และ ที่ พระเจ้าได้ทรง เยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์17 และกิตติศัพท์ของพระองค์ ได้เลื่องลือไป ทั่วแคว้นยูเดีย และ ทั่ว ถิ่นโดยรอบ18 และพวกสาวก ของจอห์นเขา สำแดง สิ่งทั้งปวงเหล่านี้19 ยอห์น จึงเรียก เขา สาวกสองคน ของเขา เขาไปหา พระเยซู ทูลว่า ท่านเป็น ที่ควรจะ มา หรือ เราจะต้องคอย อื่นได้หรือไม่20 เมื่อคนทั้งสอง มาหาเขา ที่พวกเขา กล่าวว่า จอห์น แบ๊บติส ทรงส่งพวกเรา ถามท่าน ว่า ท่านเป็น คนที่ ควรจะ มา หรือ เราจะต้องคอย อื่นได้หรือไม่21 และ ในเวลา เดียวกับที่เขา หาย หลาย คนชรา และ โรคต่างๆและให้ พ้นจากวิญญาณชั่ว และคน ตาบอดหลายคน ที่เขา ให้เห็นได้22 แล้ว พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า ไป ทางของคุณ และบอก จอห์น ว่าสิ่งที่ ท่านได้เห็นและ ได้ยิน ว่าการที่ คนตาบอด เห็นเดิน ง่อย โรคเรื้อนหายสะอาด , คนหูหนวกได้ยิน คนตายจะ ยก ให้คนยากจน พระกิตติคุณ เทศนา23 และ มีความสุข เป็น เขา ถ้าผู้ใดไม่ โกรธเคือง ในตัวผม24 และเมื่อ ทูต ของจอห์นได้รับการ ออก เขาเริ่มที่จะ พูดกับ คน ที่เกี่ยวข้องกับ จอห์น อะไรที่ท่านทั้งหลาย ออกไป ในถิ่นทุรกันดาร ไปดูอะไร อ้อไหว ลมพัดหรือ25 แต่ สิ่งที่ พวกท่าน ออก ไปดูอะไร คนสวมเสื้อ นุ่ม ? ดูเถิด คนนุ่งห่มผ้า ตระการตา และอาศัยอยู่ ประณีต อยู่ใน ราชสำนัก26 แต่ สิ่งที่ พวกท่าน ออก ไปดูอะไร ผู้เผยพระวจนะ ? เออเรา บอกท่านทั้งหลาย และ มากเกินกว่าที่ ผู้เผยพระวจนะ27 พระองค์นี้ ของผู้ เขียน ดูเถิดเรา ใช้ทูตของเรา ไปข้างหน้าท่าน ผู้นั้นจะเตรียม ทางของเจ้า ก่อนที่ เจ้า28 เพราะเรา บอกท่านทั้งหลายว่า ในบรรดาคน ที่บังเกิดจาก ผู้หญิงมานั้นไม่มีผู้เผยพระวจนะ ที่ยิ่งใหญ่กว่า จอห์น บัพติศมา แต่ผู้ที่ ต่ำต้อยที่สุดใน อาณาจักรของพระเจ้า ก็ใหญ่ กว่าเขา29 และ คนทั้งปวงที่ได้ยิน และ กันว่าพระเจ้ายุติธรรมโดย การ บัพติศมา ของจอห์น30 แต่พวกฟาริสี และทนายความ ปฏิเสธพระประสงค์ของ พระเจ้าสำหรับเขา โดยที่มิได้ รับบัพติศ ของ เขา31 และองค์พระผู้เป็นเจ้า กล่าวว่า เหตุฉะนั้นเราจะ เปรียบคนยุค นี้ ได้หรือไม่ และ สิ่งที่พวกเขา ชอบ32 พวกเขาเป็น เหมือนเด็กนั่ง ในตลาด และเรียก หนึ่งไปยังอีก และ บอกว่า เราได้ ประปา แก่ท่าน และท่าน ยังไม่ได้ เต้นรำ ที่เราได้ เสียใจ กับคุณและ ท่านไม่ ร้องไห้33 ยอห์น บัพติศมา ก็ไม่ได้รับประทาน ขนมปัง หรือดื่มน้ำองุ่น และ ท่านพูดว่า เขามีผีสิง34บุตรมนุษย์ จะเสด็จมา กินและดื่ม และ ท่านพูดว่า ` ดูเถิดนี่เป็นคน กินเติบและ winebibberเพื่อน และคนบาป!35 แต่ปัญญา เป็นธรรม ของเด็กทุกคน ของเธอ36 และหนึ่งใน พวกฟาริสี ที่ต้องการ ให้เขารู้ว่า เขาจะ กิน กับเขา และเขาก็ เข้าไปในบ้านของฟาริสี และนั่ง ลงไปที่ เนื้อ37 และ ดูเถิดมีผู้หญิงคนที่อยู่ในเมือง ซึ่ง เป็นหญิงชั่ว เมื่อรู้ว่า พระเยซู นั่งอยู่ที่ เนื้อ ในบ้านของฟาริสี , ผอบ น้ำมันหอม38 และ ยืนอยู่ที่ เท้าของเขา อยู่ข้างหลังเขา ร้องไห้ และเริ่มที่จะ ล้างเท้าของเขา ด้วยน้ำตา และทำ เช็ดด้วย เส้นผมบนศีรษะ ของเธอและ จูบ เท้าของเขาและ เจิม ด้วยน้ำมันหอมนั้น39 เมื่อ ฟาริสีที่ ได้เชิญพระองค์เมื่อ เห็นแล้วก็ นึกในใจ ว่า ผู้ชายคนนี้ ว่าเขาเป็น ผู้เผยพระวจนะก็จะรู้ ว่าใครและ สิ่งที่ ลักษณะ ของ ผู้หญิงคนนี้ ที่ถูกต้องกาย เขา เพราะเธอเป็น คนบาป40 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า ไซมอน , เรามีอะไรจะ พูดกับเจ้าว่า และ เขากล่าวว่า อาจารย์ พูด41 มีเจ้าหนี้คนหนึ่งมี ลูกหนี้สองคน คนหนึ่งเป็นหนี้ ห้าร้อย เพนนีและอื่น ๆ ห้าสิบ42 และ เมื่อเขาไม่มีอะไร ที่จะจ่ายเงิน เขา ตรงไปตรงมา ยกโทษให้ พวกเขาทั้งสอง เพราะฉะนั้นจงบอกเรา ว่าพวกเขา จะ รักเขา มากที่สุด43 ไซมอน ตอบว่า ฉันคิด ว่าเขา ซึ่งเขา ยกโทษให้ มากที่สุด และเขา จึงทูลพระองค์ว่า พระองค์ทรง ตัดสิน อย่างถูกต้อง44 และ เขาหันไป ผู้หญิงคนนั้น และ ตรัสแก่ซีโมน เจ้าเห็น ผู้หญิงคนนี้ ? ผม ได้เข้าไปในบ้าน ของท่าน ท่านมิได้ให้ น้ำล้างเท้า ของฉัน แต่ เธอได้ ล้างเท้า ของฉัน ด้วยน้ำตา และ เช็ด ให้กับ เส้นผมบนศีรษะ ของเธอ45 ท่าน มิได้จุบเรา แต่ผู้หญิงนี้ ตั้งแต่เราเข้ามา ในมิได้หยุด ที่จะจูบ เท้าของฉัน46 หัว ​​ของฉันกับ ท่านมิได้เอาน้ำมัน ชโลม แต่ผู้หญิงนี้ ทรงเจิม เท้าของฉัน พร้อมกับน้ำมัน47 เหตุฉะนั้นเรา บอกท่านว่าความ ผิดบาป ที่มี จำนวนมาก ของเธอ ได้รับการอภัย ; เพราะนางรักมาก แต่ผู้ที่ ยกโทษน้อย ทรงรัก เหมือนกัน เพียงเล็กน้อย48 และ เขากล่าวว่า ความผิดบาปของ เจ้า ได้รับการอภัย49 และ พวกเขา ที่เอนกาย กับเขา เริ่มที่จะ นึกในใจว่า คนนี้เป็นใคร อภัย บาป ยังเป็น ?50 และพระองค์ตรัสกับ ผู้หญิงคนนั้น ความเชื่อของเจ้า ทรง บันทึกไว้ เจ้า ไป อยู่ในความสงบ
อยากจะ ดาวน์โหลด พระคัมภีร์ ในภาษาของคุณ คลิกที่ลิงค์นี้
http://www.BibleGateway.com/Versions/
https://www.bible.com
http://ebible.org/
เขมร - http://ebible.org/khm/
หรือดาวน์โหลดจากพระคัมภีร์ใน ภาษาอังกฤษ
http://www.baixaki.com.br/download/Bible-Seeker.htm


ร่วมกับเพื่อน ของคุณ

Лука 7 1 Сада када је завршио све своје бесједе у публици народа , он је ушао у Капернаум .


2 и извесни капетанов слуга , који је био драга му је био болестан , и спреман да умре .3. А кад чу за Исуса , посла к њему старјешине Јевреја , молећи га да ће он доћи и оздрави му слугу .4 А кад дођоше до Исуса , они га мољаху одмах , говорећи , то је био достојан за кога је требало да уради ово :5. Јер љуби народ наш , и он даде нам изградили синагогу .6 Тада Исус је отишао са њима . А кад он сада није био далеко од куће ,капетан је послао пријатеље да му , говорећи му: Господе , не правиш проблем јер нисам достојан да уђеш под мој кров :7 Зато нити мисли да сам достојан да дође к теби : али кажу једном речју , и слуга мој оздравиће .8. Јер и ја сам човек под влашћу сет , имам под собом војнике , па кажем једном , Иди , и иде , и другоме: дођи , и дође; и мом слузи , Уради то , и учини .9. Када то чу Исус , зачуди му , и окренуо га око , и рече народу који га следе , кажем вам , ја нисам нашао тако велику веру , не , не у Израелу .10 А они који су послати , враћају у кућу , нашао слугу целину која је била болесна .11. И догоди се дан после , да је отишао у град зове Наин , и многи од његових ученика је отишао са њим , и много људи .12 Сада када је дошао близу до капије града , гле , тамо је биомртав човек обавља ,једини син његове мајке , а она је била удовица : и много људи из града био са њом .13. А када је Господ виде , сажали на њу , и рече јој: Не плачи .14. И дође и додирнуо носилима : и они који га роди још стајао . А он је рекао , Младићу , кажем ти , устани .15 И он је то био мртав седе , и почео да говори . И он га је достављена његовој мајци .16. И дође страх на све : и они прославише Бога , говорећи да је велики пророк устане међу нама , и , Бог походи народ свој .17. И ово гласина о њему изиђе по свој Јудеји , и по свој околини.18 А ученици Јована га показа од свих ових ствари .19 И Јован називајући му два од његових ученика да их је послао Исусу , говорећи : Јеси ли ти онај који треба да дође ? или да чекамо другог ?20 Када су дошли к њему људи , рекли су , Јован Крститељ посла нас к теби говорећи : Јеси ли ти онај који треба да дође ? или да чекамо другог ?21. И у тај час исцели многе од болести и пошасти , и од злих духова , и рече многи који су били слепи је дао вид .22 Тада Исус одговарајући рече им : Идите и кажите Јовану шта вам видели и чули , како даслепи виде ,хроми ходе , губави се чисте ,глуви чују ,мртви устају , сиромашнима Јеванђеље се проповеда .23. И блажен је он , ко се неће увредити у мене .24 А кад су отишли ​​гласници Јовану , он је почео да говори народу о Јовану: Шта сте изишли у пустињу да видите? Трску коју љуља ветар ?25 Али, оно што је ви напоље да видите? Човек у меке хаљине обучена ? Гле , они који су раскошно аппареллед , и живе деликатно , су у судовима краљеви .26 Али, оно што је ви напоље да видите? Пророк ? Да, кажем вам , и много више од пророка .27 Ово је , за кога је писано : Ето , ја шаљем гласника пред твојим лицем , који ће припремити пут твој пред тобом .28. Јер вам кажем , Међу онима који су рођени од жене не постојивећи пророк од Јована Крститеља : али он то је најмањи у Царству Божијем већи је од њега .29. И сав народ који га је чуо и цариници , оправдано Богу , који се крстио са крштењем Јована .30 А фарисеји и адвокати одбацили Божију против себе , који се не крсти .31. Ирече Господ , онда ће сам Вхереунто поредити људе ове генерације ? и на шта су они?32 Они су као деца седе к на тржишту , а који позивају један другом , и говорећи , ми смо проследјује вама , а ви нисте играли , ми смо туговао за вас , а ви нисте плакали .33 За Јована Крститеља дошла ни једе хлеб ни пије вино , а ви кажете , ђаво је у њему .34Син човечији је дошао једе и пије , а ви кажете , гле прождрљив човек, и пијанице, пријатеља цариника и грешника !35 Али мудрост је оправдана све њене деце .36. А један од фарисеја га жељи да ће јести са њим . И он је отишао у кућу фарисејеву , и седе за трпезу .37. И гле , жена у граду , који је биогрешник , када је знала да је Исус за трпезом у кући фарисејеву , донео алабастера кутију масти ,38. И стаде на ноге иза њега плач , и почео да пере ноге са сузама , и учинио их обришите са власи на глави , и пољубио ноге , и помаза их са миром .39 Сада кадафарисеј који га је брањивали видела , рече у себи говорећи: Овај човек , ако је он био пророк , знао би ко и каква жена дотиче њему : јер је грешница .40 И одговарајући Исус рече му: Симоне , ја нешто да кажем теби . А он рече: Учитељу , реци о .41 Било јеодређени поверилац који је имао два дужника:један дуговао пет стотина пенија , адруги педесет .42 А кад они нису имали ништа да плати , он их обоје искрено опростио . Реци ми дакле , који од њих ће га највише воле ?43. Симон је одговорио и рекао , претпостављам да је он , на коме је највише опростио . А он му рече : Ти си судио .44. А он се окренуо жени , и рече Симону , видиш ову жену ? Ушао сам у твоју кућу , си ми дао ни воде за ноге : али она беше опрао ноге са сузама , и обриса их са власи на глави .45 си ми дао никакав пољубац : Али ова жена , јер у време када сам дошао у Седмо није престала да љубе ноге .46 Моја глава са уљем си учинио не помажи : али ова жена помаза ноге миром .47. Зато кажем ти , Њени греси , који су многи , опроштено се , јер је она много волела : али коме мало је опроштено , исти љуби Литтле .48 А он јој рече : Опраштају ти се греси твоји .49 А они који за трпезом са њим почела да кажем у себи , ко је тај који прашта грехе , такође ?50 А он рече жени , вера твоја поможе ти , иди у миру .
Желећи да преузмете Библију на вашем језику кликните на овај линк .
хттп://ввв.БиблеГатеваи.цом/Версионс/
хттпс://ввв.библе.цом
хттп://ебибле.орг/
СЕРБИАН - хттп://ебибле.орг/кхм/
Или преузимање Библију на енглеском језику :
хттп://ввв.баикаки.цом.бр/довнлоад/Библе-Сеекер.хтм


Поделите са пријатељима .